Disclaimer

Op deze website verstrekt Van Diggelen Interim informatie over uiteenlopende onderwerpen. De verstrekte informatie is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig aanbod, advies- of interim dienst in een concrete situatie.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Van Diggelen Interim niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.

Gezien het bovenstaande accepteert Van Diggelen Interim geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website.

De inhoud van websites die door middel van een link zijn verbonden aan de website van Van Diggelen Interim is niet door Van Diggelen Interim gecontroleerd, noch heeft Van Diggelen Interim de controle over deze inhoud. Van Diggelen Interim accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze aan de website van Van Diggelen Interim gelinkte websites.